HİZMETLER

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm çözümleri, belirlenen alanlar içinde belirlenen yapı gereksinimlerini nitelik ve nicelik olarak karşılayamayan yapıların yıkılıp, başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere birçok güncel mevzuata uygun şekilde yeniden tasarlanması ve kent yaşamına adapte edilmesi hizmetlerini kapsar.